Bygningssanering

Bygningsrestaurering

Registrering af eksisterende bygninger, projektering af restaurering / ombygning samt gennemførelse af tilsyn under byggefasen.

Skimmelsvamp


Bygningsundersøgelse for registrering af skimmelsvamp samt styring af processer i forbindelse med skimmelsanering. Verifikation af skimmel foretages på eksternt laboratorium.


Svamp- og rådskaderBygningsundersøgelse for registrering af tømmernedbrydende svampe samt styring af processer i forbindelse med sanering  / udbedring efter skader opstået fra svampeangreb. Verifikation af svampeart foretages på eksternt laboratorium.


Insektskader


Bygningsundersøgelse for registrering af insektskader samt styring af processer i forbindelse med sanering  / udbedring efter skader opstået fra insektangreb. Verifikation af insektangreb foretages på eksternt laboratorium.

Nedbrydning


Bygningsundersøgelse for registrering af mulig forekomst af PCB, asbest, bly, formaldehyd og kloriner i forbindelse med nedbrydning af bygninger. Verifikation af prøveudtagning foretages af eksternt laboratorium.
For yderligere oplysninger kontakt venligst på telf eller mail