Bygningsrådgivning

Bygherrerådgivning

Planlægning og styring af processen fra skitse til aflevering

Valg af eksterne rådgivere, budgetlægning og kalkulation, entrepriseform samt gennemførelse af udbuds og kontraheringsfase.


Udfærdigelse af bygherreprogram


Udfærdigelse af byggeprogram med definition af rumprogram, behovsanalyse for tekniske installationer, vurdering af grund, placeringsanalyse, udvidelses- og ombygningsmulighedder m.m.


Udførelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed


Udfærdigelse af lovpligtig Plan for Sikkerhed og Sundhed for byggepladser.


Optimering af byggeproces


Opbygning af organisationsplan og beslutningsplan.

Gennemførelse / styring af projektering inkl. beskrivelser.

Projektgennemgang med henblik på optimal byggeproces.


Rådgivning inden for byggeriRådgivning omkring god byggeskik samt vejledning / gennemgang af tilstandsrapporter.


Udførelse af Syn og skøn


Gennemførelse af syn og skønsforretning ved voldgiftnævnet.For yderligere oplysninger kontakt venligst på telf eller mail