Bygningssanering

Arkitekthjælp

Byggerådgiver

Projektdesigner

Bygningsrestaurering

Registrering af eksisterende bygninger, projektering af restaurering / ombygning samt gennemførelse af tilsyn under byggefasen.

Skimmelsvamp

 

Bygningsundersøgelse for registrering af skimmelsvamp samt styring af processer i forbindelse med skimmelsanering. Verifikation af skimmel foretages på eksternt laboratorium.

 

Svamp- og rådskader

 

 

Bygningsundersøgelse for registrering af tømmernedbrydende svampe samt styring af processer i forbindelse med sanering / udbedring efter skader opstået fra svampeangreb. Verifikation af svampeart foretages på eksternt laboratorium.

 

Insektskader

 

Bygningsundersøgelse for registrering af insektskader samt styring af processer i forbindelse med sanering / udbedring efter skader opstået fra insektangreb. Verifikation af insektangreb foretages på eksternt laboratorium.

Nedbrydning

 

Bygningsundersøgelse for registrering af mulig forekomst af PCB, asbest, bly, formaldehyd og kloriner i forbindelse med nedbrydning af bygninger. Verifikation af prøveudtagning foretages af eksternt laboratorium.

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst på telf eller mail

Kaare Black

Kløvervej 25

mobil : +45 24 41 40 66

Bygningskonstruktør BTH

6000 Kolding

e-mail : kaare@black-arch.dk

cand arch

 

web : black-arch.dk