Bygningslogistik

Arkitekthjælp

Byggerådgiver

Projektdesigner

Projektgennemgang

Gennemgang af projektet med henblik på tidssvarende byggeskik samt reducering af byggefejl og -skader.

Implementering af velafprøvede kombinationer af materialer.

 

Byggeledelse

 

 

Gennemførelse af tilsyn på byggepladsen, udfærdigelse af mødereferater udfærdigelse af byggeregnskab.

Gennemførelse af projektændringer i udførelsesfasen samt økonomisk konsekvens af disse.

 

Afholdelse af sikkerhedsmøder og-runderinger

 

 

Gennemførelse af sikkerhedsmøder samt -rundering for optimering af sikkerhed på byggepladsen.

Referat af sikkerhedsmøder.

 

Afleveringsforretning

 

Afholdelse af afleveringsforretning efter AB 92 / ABT 93.

Gennemførelse af mangelgennemgang ved aflevering af byggeri til bygningsejer med udfærdigelse af rapport.

 

1-år og 5-års mangelgennemgang

 

 

Gennemførelse af mangelgennemgang med udfærdigelse af rapport, og opfølgning på manglerne.

 

.

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst på telf eller mail

 

 

Kaare Black

Kløvervej 25

mobil : +45 24 41 40 66

Bygningskonstruktør BTH

6000 Kolding

e-mail : kaare@black-arch.dk

cand arch

 

web : black-arch.dk